Στις μέρες μας η σύνδεση στο Internet είναι πλέον ένα σημαντικό εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις καθώς στηρίζονται στην ενσύρματη ή ασύρματη δικτύωση του τοπικού τους δικτύου (LAN) για την πρόσβαση στους κοινόχρηστους πόρους της επιχείρησης, όπως οι εκτυπωτές, τα αρχεία, οι κεντρικοί υπολογιστές/διακομιστές (servers).

Οι τεχνικοί της DATAWIZARD μπορούν να αναλύσουν τις ανάγκες της επιχείρησης σας και να σας προτείνουν λύσεις που καλύπτουν το 100% των απαιτήσεων σας για δικτύωση. Πιο συγκεκριμένα:


  • Η εταιρία μας υλοποιεί υψηλών επιδόσεων λύσεις δικτύωσης WIFI με αξιόπιστη κάλυψη, απρόσκοπτη λειτουργία δικτύου 24/7, δυνατότητα εγκατάστασης δικτύου με χρήση social login.
  • Αναλύουμε τις επιχειρησιακές ανάγκες της εταιρίας σας και σχεδιάζουμε τα δίκτυά σας ανάλογα με αυτές π.χ. σωστή και γρήγορη συνδεσιμότητα στο Internet, σωστή αποθήκευση των δεδομένων σας, διαμοίραση αρχείων και εκτυπωτών, ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Εγκατάσταση και ρύθμιση IP τηλεφωνικού κέντρου και Mail Fax Servers