Η Datawizard είναι μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών και πώλησης προϊόντων πληροφοριακών συστημάτων, που ιδρύθηκε το 2010 με έδρα το Λιμένα της Θάσου.

Η εταιρεία μας, εστιάζοντας ξεχωριστά στις ανάγκες μικρών, μεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων, είναι σε θέση να σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων υπηρεσιών και προϊόντων.

Οι άριστα δομημένες λειτουργίες της Datawizard, με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας λύσεων, σε συνδυασμό με τις αμοιβαίες σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν δημιουργηθεί με πελάτες και προμηθευτές, σηματοδοτούν την αδιάκοπα δυναμική πορεία της στην ελληνική αγορά πληροφορικής και τεχνολογίας. Η εταιρία μας, μέσα από συνεχή σεμινάρια και ενημέρωση, μπορεί να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες αλλά και την συνεχή και άμεση υποστήριξη που χρειάζεται μια εταιρία που λειτουργεί στην αιχμή της τεχνολογίας.

Από την αρχή της λειτουργία της, η διείσδυση της εταιρίας στην αγορά ήταν άμεση και επιτυχής, καταγράφοντας από τα πρώτα της βήματα μέχρι και σήμερα, έναν μεγάλο αριθμό επιτυχημένων συνεργασιών που διαρκώς αυξάνεται.

DataWizard